دانلود فایل صوتی

 

نظرت راجع به عشق را برایم شرح بده…
به چه میزان عاشقی کرده ای
از عشقت به معشوقت نگو
از عشقت به خانواده و دوستانت نیز نگو
عشق به دوستان و همکارانت را برایم بازگو نکن
از عاشقانه هایت با خودت بگو
در درون تو انسانی ست
که بیش از هر انسان دیگر نیازمند عشق است
هر روز صدایت می زند
هر روز در پی جلب توجه توست
دوستش بدار
عاشقش باش
او منتظر توست…
ساره شبرنگ زاده