دانلود رایگان1399-07-14T18:04:18+03:30

تلاش آگاهانه : چرا با وجود تلاش کردن به نتیجه نمی رسیم؟

شهریور 18ام, 1397|انگیزشی|

تلاش آگاهانه گاهی اوقات برای به حرکت واداشتن افراد و برای خروج از رکود، سعی می شود که به سخنان انگیزشی [...]

چطور عادت های بدمان را کنار بگذاریم؟

مرداد 18ام, 1397|ترک عادت های بد|

ترک عادت های بد یکی از دغدغه های زندگی ماست. موضوع خیلی مهمی که هممون باهاش برخورد داشتیم اینه که عادتی [...]

عشق

خرداد 20ام, 1397|انگیزشی|

عشق.زیباترین کلمه در دنیای واژگان بشر.حتی شنیدنش میتونه تا قدری ، انسان رو آروم کنه چه برسه به احساس اون در [...]

رفتن به بالا