تغییر زندگی

ارزشش را داشت هر بهای که دادم(تغییر زندگی ام در این چند سال)

تغییر زندگی ام در این چند سال   دانلود فایل تصویری   دانلود فایل صوتی   چند وقتی بود که درگیر یک چالش جدید در زندگیم بودم. مسآله ای که در ابتدا آنقدر کوچک به نظر می رسید که اصلا به چشم نمی آمد. من غرق در اهدافی بودم که برایم اولویت داشتند و غرق…