خدا و تفسیر زیبای ملاصدرا

همیشه به دنبال درکی از خدا بودم که بتواند باورهای غلطی که سالیان سال در ذهن ما جای گرفته است را کنار بزند. تلاش زیادی کرده بودم تا مناجات نامه ای را در سایت قرار دهم که شما کاربران عزیز بتوانید از خواندن آن لذت ببرید. تا اینکه به این متن فوق العاده  از ملاصدرا رسیدم که به راستی بی نظیر است. بدون اغراق و بدون تعارف، ذهن ما را بر بسیاری از باورهای غلط می بندد. در تصور 90 درصد مردم، خدا موجودی انسان گونه است که دارای احساسات است. و همه ما خدا را یک تصویر انسانی بخشیده ایم با این تفاوت که قدرتش بی انتهاست. اما تصور می کنیم مثل ما عصبانی می شود. مثل ما شاد می شود. مثل ما دلسوزی می کند. مثل ما می بخشد و ….. این باورهای غلط، حجابی است بین ما و خداوند . به همین دلیل است که در مناجات هایمان به تغییر خاصی دست پیدا نمی کنیم. به طور کلی عبادت هایمان از ترس عذاب است. خالی از عشق است. خالی از ادراک درست از ساز و کار زندگی. پرده هایی که افکار غلط ما در ذهنمان ایجاد کرده اند ما را از خداوند دور کرده است. این بها از نظر من بسیار سنگین است. چرا که اگر زندگی کنیم اما در بی خبری از خداوندمان باشیم؛ به قول برخی از مشتی های روزگار ول معطلیم. عذر خواهی میکنم از این کلمه اما احساس کردم تنها این کلمه می تواند منظور من را برساند. اینکه برای خالقمان وقتی نداریم و اگر زمانی را هم برای عبادت می گذاریم بین ما و او یک حجاب است. حجابی که ما مسببش بوده ایم. “توخود حجاب خودی حافظ از میان برخیز”

پیشنهاد ما: مطالعه مقاله منحصر به فرد استرس و دلایل ایجاد آن
پیشنهاد ما: مطالعه مقاله منحصر به فرد برداشت درست از قانون جذب
پیشنهاد ما: مطالعه مقاله منحصر به فرد زندگینامه نیک وی آچیچ
پیشنهاد ما: مطالعه مقاله منحصر به فرد زیبایی چیست؟
پیشنهاد ما: مطالعه مقاله منحصر به فرد بهترین بودن
پیشنهاد ما: مطالعه مقاله منحصر به فرد ضمیر ناخودآگاه
پیشنهاد ما: مطالعه مقاله منحصر به فرد عادی شدن آرزوها بعد از رسیدن به آنها

قصد دارم اگز خدا توفیق دهد سلسه مطالبی را در این خصوص در وب سایت منتشر کنیم. ما در وب سایت مدرسه زندگی ایمان داریم که خداوند برای ما به شدت کافی است. بر این عقیده اصرار می ورزیم. چرا که بی خدایی، از نظر ما بزرگترین بیماری قرن است. تاکید من بر مذهب خاصی نیست. تاکید بر این است که خداوند را در وجودمان حس کنیم. هدایتش را ، همراهیش را. و هر کس، فقط و فقط خودش این مسئله را میفهمد و بس.

لحظاتتان سرشار از حس خدا

با احترام فروان

ساره شبرنگ زاده

خدا از دیدگاه ملاصدرا

خداوند بی‌نهایت است و لامکان و لا زمان
اما به قدر فهم تو کوچک می‌شود
و به قدر نیاز تو فرود می‌آید،
و به قدر آرزوی تو گسترده می‌شود،
و به قدر ایمان تو کارگشا می‌شود،
و به قدر نخ پیر زنان دوزنده باریک می‌شود،
و به قدر دل امیدواران گرم می‌شود…

یتیمان را پدر می شود و مادر
بی برادران را برادر می شود
بی همسرماندگان را همسر میشود
عقیمان را فرزند میشود
ناامیدان را امید می شود
گمگشتگان راه را راه میشود
در تاریکی ماندگان را نور میشود
رزمندگان را شمشیر می شود
پیران را عصا می شود
و محتاجان به عشق را عشق می شود
خداوند همه چیز می شود همه کس را

به شرط اعتقاد؛ به شرط پاکی دل؛ به شرط طهارت روح؛
به شرط پرهیز از معامله با ابلیس.
بشویید قلب‌هایتان را از هر احساس ناروا
و مغزهایتان را از هر اندیشه خلاف.
و زبان‌هایتان را از هر گفتار ِناپاک.
و دست‌هایتان را از هر آلودگی در بازار…

و بپرهیزید از ناجوانمردی‌ها، ناراستی‌ها، نامردمی‌ها
چنین کنید تا ببینید که خداوند، چگونه بر سفره‌ی شما، با کاسه‌یی خوراک و تکه‌ای نان می‌نشیند
و بر بند تاب، با کودکانتان تاب می‌خورد، و در دکان شما کفه‌های ترازویتان را میزان می‌کند
و در کوچه‌های خلوت شب با شما آواز می‌خواند..

مگر از زندگی چه می‌خواهید،

که در خدایی خدا یافت نمی‌شود، که به شیطان پناه می‌برید؟
که در عشق یافت نمی‌شود، که به نفرت پناه می‌برید؟
که در سلامت یافت نمی‌شود که به خلاف پناه می‌برید؟

قلب‌هایتان را از حقارت کینه تهی کنید و با عظمت عشق پر کنید.

زیرا که عشق چون عقاب است. بالا می‌پرد و دور…

بی اعتنا به حقیران ِ در روح.


کینه چون لاشخور و کرکس است. کوتاه می‌پرد و سنگین. 

جز مردار به هیچ چیز نمی‌اندیشد.


بـرای عاشق، ناب ترین، شور است و زندگی و نشاط.
برای لاشخور، خوبترین، جسدی ست متلاشی .