Description

راه حل تمام مشکلات و رنج های ما در درونمان است. از زمانی که قدرت درونیمان را از دست داده ایم و آرامشمان را فراموش کرده ایم برای دوباره به دست آوردنش به این در و آن در می زنیم. غافل از اینکه تنها یک راه برای احساس حقیقی لذت و امنیت وجود دارد. راهی که سبب می شود هر لحظه غرق در احساس خوشبختی درونی خود باشید.

 

مباحث دروه حول محور این است که چطور می توان در زندگی:

احساس قدرت
احساس لذت

احساس آرامش

احساس رضایت

احساس خوشبختی و تعالی کرد و از این طریق به اهداف خود در زمینه روابط، معنویت و رشد شخصیتی رسید.

 

برای شرکت در دروه به وب سایت مراجعه کنید و یا با شماره 09392309306 تماس(تلفنی یا تلگرامی) برقرار کنید.