تلاش آگاهانه : چرا با وجود تلاش کردن به نتیجه نمی رسیم؟

توسط |۱۳۹۷-۶-۱۹ ۱۱:۴۲:۲۷ +۰۰:۰۰۱۸ام شهریور, ۱۳۹۷|انگیزشی|